המלצות

בית החלמה ליולדות- טלז סטון- vulcan s-100

משק חקלאי קיבוץ מירב- calmat

עמותת נווה מלכישוע- VuLCAN s-25

רפת מרום הגלבוע- VuLCAN s-25